skip to Main Content

Dizainas oriam gyvenimui

Švedijos institutas, bendradarbiaudamas su Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ kviečia Jus į parodos „Dizainas oriam gyvenimui“ („Design for Dignity“) atidarymą, kuris įvyks Vilniaus m. savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje 2016 m. gegužės 2 d. nuo 16.00 iki 17.30 val.

Paroda „Dizainas oriam gyvenimui“ („Design for Dignity“) yra per pasaulį keliaujanti negalią kompensuojančių universalaus dizaino gaminių paroda. Universalus dizainas – tai patogus aplinkos ir daiktų pritaikymas visų mūsų poreikiams. Pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamoje parodoje pristatomos pagalbinės priemonės, padedančios patenkinti ir/ar kompensuoti konkrečius asmenų su negalia poreikius. Gaminiai, kuriais naudojantis tampa lengviau savarankiškai gyventi patiems žmonėms su negalia ar artimiesiems, globėjams teikti pagalbą žmonėms su negalia. Taip pat gaminiai, kuriais lengva naudotis visiems, ir kurie visiems piliečiams galėtų užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas.

Parodos „Dizainas oriam gyvenimui“ atidarymo viešnia – ekspertė iš Švedijos Tekmile Semra Sahin, kuri pristatys pranešimą tema „Dizainas visiems“. Tekmile Semra Sahin yra pramoninio dizaino kūrėja, besispecializuojanti universalaus dizaino srityje. Šiuo metu Tekmile Semra Sahin turi savo pramoninio dizaino kompaniją ir dėsto Mid Sweden Universitete, Pramoninio dizaino katedroje. Žmonių su negalia lygybė ir vienodos teisės vis dar pilnai neatsispindi visuomenėje. Gyvendami darnioje visuomenėje turime pamatyti žmogų su negalia ir suprasti jo poreikius, taip pat kurti gaminius, paslaugas ir aplinką atsižvelgdami į žmonių, kuriems reikia specialių sprendimų, poreikius. Jei dizaineriai, gamintojai ir rinkodaros specialistai įgytų daugiau žinių, o žmonės su negalia būtų dažniau įtraukiami į produktų projektavimo procesą, mūsų ateities visuomenė gyventų geriau. Neįgalaus žmogaus paprasto gyvenimo istorijos ir jo patiriamų kasdienių kliūčių ir poreikių atskleidimas atveria kelius į didesnį visuomenės savo narių pažinimą ir supratimą.

Kartu su paroda „Dizainas oriam gyvenimui“ bus eksponuojama ir „AccessAbility“ paroda, kur kartu su 14 įvairią negalią turinčių žmonių iš Švedijos pirmą kartą demonstruojami 7 Lietuvos žmonių su negalia portretai. Po pasaulį keliaujančios parodos „AccessAbility“ tikslas – inicijuoti diskusiją apie aplinkos prieinamumą bei žmonių su fizine ar proto negalia visavertį dalyvavimą visuomenėje. Gyventi oriai, nepaisant turimos negalios, yra kiekvieno žmogaus su negalia teisė. Paroda įrodo, kad negalia nėra neįveikiama kliūtis, o žmonės su negalia yra stiprūs savo galiomis, gebėjimais ir patirtimis, susikuriant orų ir sėkmingą gyvenimą. Parodos „Dizainas oriam gyvenimui“ atidarymas yra Dizaino savaitės vienas iš renginių. Švedijos instituto ir Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ vardu lauksime Jūsų dalyvaujant.

Back To Top