skip to Main Content

DIZAINO PJŪVIS

Vienu iš DIZAINO SAVAITĖS savaitgalio renginių pasirūpino ir Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros studentai.

Prieš keletą metų studentų iniciatyva sukurtas ir sėkmingai startavęs projektas „Dizaino pjūvis“ DIZAINO SAVAITĖS kontekste kvietė kurti, pjaustyti ir ragauti tipografikos: tipografinių plakatų ir kitų objektų. Ekspozicijoje tipografiniai objektai keitė vieni kitus – čia pat objektai buvo gaminami, perkuriami, eksponuojami ir kartu „sunaikinami“, kad ekspozicijų erdvę užleistų naujai gimusiam kūriniui. Projektu buvo siekiama nestandartiškai pristatyti tipografiką, pateikiant netikėtus, valgomus, laužomus, transformuojamus, stebimus ar sunkiai pastebimus objektus.

Renginio vietoje taip pat veikė ir studentų darbų paroda bei mugė, surengtos paskaitos, diskusijos bei gyvos muzikos koncertai.

 

Back To Top