skip to Main Content

DIZAINO SAVAITĖ 2017 | Paraiškų registracija

Gegužės 1-7 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Telšiuose bei Anykščiuose vyks jau 12-asis festivalis DIZAINO SAVAITĖ. Norinčius dalyvauti festivalyje, iki kovo 15 dienos kviečiame pildyti elektronines dalyvio paraiškas tinklapyje www.dizainosavaite.lt.

Skiriamos trys dalyvavimo festivalyje DIZAINO SAVAITĖ formos:

D I Z A I N E R I O  V I T R I N A

Festivalio metų jaunieji Lietuvos dizaineriai kviečiami savo kūrybą pristatyti pagrindinėse miestų gatvėse įsikūrusių kavinių, parduotuvių, salonų vitrinose. Vitrinos ekspozicijoms skiriamos pasibaigus paraiškų teikimo terminui, tačiau, esant poreikiui, dalyviai turi galimybę paraiškų teikimo metu siūlyti pageidaujamas vitrinas. Ekspozicijų trukmė – 7 dienos, o už ekspozicijų įrengimą ir išmontavimą yra atsakingi patys dalyviai. Dizainerio vitrinos dalyvio mokestis: 35 Eur.

K O M E R C I N Ė  E K S P O Z I C I J A

Įmonių, studijų produkcijos ekspozicijos miesto centre įsikūrusių kavinių, restoranų, parduotuvių vitrinose ar nuosavuose salonuose, studijose. Dalyvio mokestis: 150 Eur.

R E N G I N Y S

Atskiras dalyvio organizuojamas renginys pasirinktoje vietoje, iš anksto numatytu laiku. Į renginio kategoriją patenka dirbtuvės, paskaitos, pristatymai, atidarymai ir kiti įvykiai. Dalyvio mokestis: 360 Eur.

Visi festivalyje dalyvaujantys renginiai bei ekspozicijos ženklinami specialia festivalio DIZAINO SAVAITĖ juosta bei įtraukiami į oficialią spausdintą bei elektroninę festivalio programą.

Taip pat primename, jog šių metų festivalio tema – pojūčiai, tad kviečiame interpetuoti, kūrybiškai pažvelgti į įvairių jutimų spektrą dizaine.

Paraiškų formos čia.

 

Back To Top