skip to Main Content

PARODA. Gvaldos kambarys: sukurta „Taros“ biure/Gvalda’s Room, designed by Tara Bureau

 

Tai pirmoji Dizaino fondo paroda, atidaroma naujose patalpose – kultūros komplekse SODAS 2123, Vitebsko g. 23. Paroda skiriama dailininkui Kęstučiui Gvaldai (1927–2011) atminti. Joje pristatomi 1964–1984 m. grafinio dizaino artefaktai (plakatai, prekės ženklai, vienetiniai katalogai, eskiziniai projektai), sukurti Eksperimentiniame meninio konstravimo biure. Paroda tęsia Dizaino fondo dizaino tyrimų ir istorijos aktualizavimo veiklas. Šioje ekspozicijoje siekiama atkreipti dėmesį į to meto grafinio dizaino proceso ypatumus, todėl rodomi ir neišleisti projektai, kelios to paties kūrinio versijos, nematomos jų pusės. Paradoksas, bet sovietmečiu sukurti artefaktai savaip kalba apie tvarumą, gamtos apsaugą, ekologiją, susisieja su šių dienų pandemijos aktualijomis.

Vieta: Vitebsko g. 23, 42 studija, Vilnius
Laikas: rugsėjo 24 d. 18:30 val. 

This is the first exhibition of the Design Foundation, which will be opened by settling into the cultural complex SODAS 2123, Vitebsko St. 23. The exhibition is dedicated to the memory of the artist Kęstutis Gvaldas (1927-2011). It presents graphic design artifacts (posters, trademarks, unit catalogues, sketch projects) designed in 1964-1984 by artists from the Experimental Artistic Construction Bureau. The display aims to draw attention to the characteristics of the graphic design process of 1960s to the 1980s, so unreleased projects are shown, several versions of the same work, their invisible sides. Paradoxically, the artefacts created in the Soviet era speak in their own way about sustainability, nature protection and ecology and relate to the current issues of the pandemic.

Venue: Vitebsko g. 23, 42 studija, Vilnius
Time:September 24 d. 18:30 val. 

Back To Top